Giornata Mondiale dell'Obesità 2024

Giornata Mondiale dell'Obesità è stato(a) 49 giorni, ovvero 1 mese e 18 giorni fa.

Nel 2024 il/la Giornata Mondiale dell'Obesità è stato(a) il 4 marzo (lunedì).

Giornata mondiale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso