Giornata Mondiale della Giraffa 2024

Giornata Mondiale della Giraffa è stato(a) 28 giorni fa.

Nel 2024 il/la Giornata Mondiale della Giraffa è stato(a) il 21 giugno (venerdì).