Giornata Mondiale Contro la Meningite 2022

Giornata Mondiale Contro la Meningite è stato(a) 30 giorni, ovvero 1 mese fa.

Nel 2022 il/la Giornata Mondiale Contro la Meningite è stato(a) il 24 aprile (domenica).